0

วัดบุปผาราม

2014-11-22 18:38:36 ใน ที่เที่ยวขากลับ » 0 6610
วัดบุปผาราม จังหวัดตราด
วัดเก่าแก่ที่สวยงามที่สุดในจังหวัดตราด


 
วัดบุปผาราม หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดปลายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2191) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัดจวบจนปัจจุบัน

ท่านพระครูสุวรรณสารวิบูล พร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้มีความสะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของชาวตราด

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ เป็นแหล่งรวบรวมเอาโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน ยุโรป กลองมโหระทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก. ..ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังเก่า รวมถึงภาพจิตรกรรมในวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเขียนขึ้นในมัยรัตนโกสินทร์ ล้วนแต่เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นที่ผสมกลมกลืนด้วยศิลปะจีนและวรรณคดีจีน แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้ อาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก
 
 
นอกจากนี้ ยังมี "หมู่กุฏิเล็กทรงไทยขนาดพิเศษ" ที่สร้างได้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ คือ มีขนาดพอแค่ภิกษุอยู่ได้เพียงรูปเดียวเท่านั้น มี "หอสวดมนต์" ที่เป็นศาลาไม้ยกพื้นสูง หลังคาแบบมุงกระเบื้องเคลือบชั้นเดียว ชายคาปีกนกหน้าบันไม้จำหลักปิดทองลายเทพพนม ฝาประกน เสาไม้แปดเหลี่ยม เจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสอง ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วิหารฝากระดานก่ออิฐ ถือปูน รูปเรือสำเภา เช่นเดียวกับฐานของโบสถ์ วิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหลังคาชั้นเดียว ฝาผนังไม้ เป็นต้น กลับจากเที่ยวเกาะกูดแล้ว แวะมากราบหลวงพ่อโตกันนะจ้ะ

การเดินทาง  เริ่มต้นบริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพฯ - ตราด ให้ขับตรงไป 1 กิโลเมตร ผ่านศูนย์เปลี่ยนยาง Cockpit (ก่อนถึงปั๊ม ปตท.) จะพบซอยทางแยกซ้าย ให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบทางสามแยกบนเนิน ให้เลี้ยวซ้าย วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ สอบถามเพิ่มเติม 039-597-259
 

 

เช่ารถจากสนามบินตราดไปท่าเรือเกาะกูด
เช่ารถไปเกาะช้าง เกาะหมาก สอบถามทางไลน์ คลิกที่นี่


 
   

ข้อมูลเที่ยวเกาะกูด เรือไปเกาะกูด ที่เที่ยวบนเกาะกูด
ที่พักเกาะกูด ดำน้ำเกาะกูด การเดินทางไปเกาะกูด ร้านอาหารเกาะกูด