0

วิธีจองเรือไปเกาะกูด

2023-07-15 15:18:17 ใน รีวิวเกาะกูด » 0 305
วิธีจองเรือไปเกาะกูด
(จองได้ทุกรอบเวลา / ไม่รับจองวันเดินทาง)


 
  • จองเรือผ่าน Line Official ปลอดภัย ข้อมูลผู้ซื้อ-ผู้ขายตรงกัน
  • กรอกข้อมูลผู้จอง 1 ท่าน คัดลอกข้อความจากแอดมินได้เลย
  • ชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง (ตั๋วเรือตามลำดับก่อน-หลัง)
  • รับใบจองไปแสดง ณ จุดเช็คอินรับตั๋วเรือ

ข้อมูลโดย www.kohkoodtravel.com
โทรศัพท์ 06-1525-1572