0

จองเรือ

แบบฟอร์มจองเรือไปเกาะกูด
จองได้ทุกวัน ยกเว้นวันเดินทาง
ค่าเรือไปเกาะกูด ราคาเริ่มต้น 400 บ./คน/เที่ยว
ท่าเรือไปเกาะกูด โทรศัพท์ 06-1525-1572 
วิธีจองเรือไปเกาะกูด
ข้อกำหนด
  • ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าบริการเด็ก
        - เรือปริ๊นเซส อายุไม่เกิน 1 ปี ฟรี 1-8 ปีครึ่งราคา
        - เรือเอ็กซ์เพรส อายุไม่เกิน 3 ปี ฟรี 4-8 ปี 200 บ.
        - เรือสปีดโบ๊ต อายุไม่เกิน 3 ปี ฟรี 4-8 ปี ครึ่งราคา
        - เรือบุญศิริ อายุไม่เกิน 4 ปี ฟรี 5 ปีขึ้นไป ราคาปกติ
  • กรอกแบบฟอร์ม / รอรับเมล์ / ชำระเงิน / รับใบยืนยัน
  • หลังกรอกแบบฟอร์ม ให้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
    หากยังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่ได้จองโดยอัตโนมัติ
  • การยกเลิก : ชำระเงินแล้ว ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรอบไม่ได้
  • วันหยุดต่อเนื่อง สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
  • หากมาไม่ทันเรือออก หรือไม่มา สงวนสิทธิ์การคืนเงินนะคะ
  • นำสัตว์เลี้ยงลงเรือ มีค่าระวาง ให้โทรสอบถามก่อนนะจ้ะ


จองเรือไปเกาะกูด โทรศัพท์ 06-1525-1572
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.
 
Update มาตรการเข้าจังหวัดตราด
คำสั่งเลขที่ 544/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้าตราด
ได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป
หรือ
มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชม.

*** ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ***

หมายเหตุ - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องตรวจ ให้ยึดเอกสารผู้ปกครอง
ทั้งนี้ มาตรการอาจเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งจังหวัดตราด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน

เรือไปเกาะกูด วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565เรือกลับจากเกาะกูด วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565


หมายเหตุ - แจ้งปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร

เรือปริ๊นเซส จากเดิม 300 บ./คน เปลี่ยนเป็น 350 บ./คน
เรือบุญศิริ จากเดิม 500 บ./คน เปลี่ยนเป็น 600 บ./คน
เรือเอ็กซ์เพรส จากเดิม 400 บ./คน เปลี่ยนเป็น 500 บ./คน


เริ่ม 1 สิงหาคม 2565
 

แบบฟอร์มจองเรือไปเกาะกูด
จองเรือไปเกาะกูด
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง
*
เบอร์ติดต่อ 1
*
เบอร์ติดต่อ 2
*
Email (รอรับราคาทางเมล์นี้)
*
เดินทางมาตราดยังไง
เดินทางไปวันที่
*
จองเรือขาไป
เดินทางกลับวันที่
*
จองเรือขากลับ
ชื่อที่พักคืนแรก (บริการรถรับ-ส่งฟรี)
*
ชื่อที่พักคืนสุดท้าย (กรณีเปลี่ยนที่พัก ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ต้องใส่)
จำนวนผู้เดินทาง (ทั้งหมดกี่ท่าน)
*
ผู้ใหญ่ (กี่ท่าน)
เด็ก (กี่ท่าน)
ระบุอายุเด็ก (ไม่มีเด็กใส่เลข 0)
*
ข้อกำหนด
คลิกลูกศรแล้วพิมพ์ จากนั้นส่งข้อมูลครับ
Security Code