0

ลักษณะเรือไปเกาะกูด

2023-07-15 11:08:17 ใน รีวิวเกาะกูด » 0 2171
ข้อมูลลักษณะเรือไปเกาะกูด
(แตกต่างที่ลักษณะเรือและรอบเวลาเป็นหลัก)เรือสปีดโบ๊ต ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
พื้นที่ชั้นเดียว ความจุ 50 ที่นั่ง


เรือคัททามาราน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
พื้นที่ชั้นเดียว ความจุ 80 ที่นั่ง


เรือบุญศิริ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
พื้นที่ 2 ชั้นครึ่ง ปรับอากาศ ความจุ 250 ที่นั่ง


เรือเอ็กซ์เพรส ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง
พื้นที่ 2 ชั้น ปรับอากาศ ความจุ 300 ที่นั่ง


เรือเสือดำโก ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที
พื้นที่ชั้นเดียว ปรับอากาศ ความจุ 80/100 ที่นั่ง


เรือปริ๊นเซส ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
พื้นที่ 2 ชั้น ปรับอากาศชั้นล่าง ความจุ 125 ที่นั่ง


ข้อมูลโดย www.kohkoodtravel.com
สอบถามเรือไปเกาะกูด โทรศัพท์ 06-1525-1572