0

เงื่อนไขการจองเรือไปเกาะกูด

2023-09-16 10:11:06 ใน ข้อมูลทั่วไป » 0 20

ข้อกำหนด / เงื่อนไข การจองเรือไปเกาะกูด
 
1. การสำรองที่นั่ง
 • เรืออนุญาตให้ผู้โดยสารลงเรือตามจำนวนที่จองมาล่วงหน้า
 • จองที่นั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 • สามารถจองเรือข้ามบริษัทได้
 • ไม่รับจองวันเดินทาง เนื่องจากมีผู้โดยสารทุกวัน
 • ส่งข้อมูลการจองทาง Line Official เท่านั้น
 • การจองมี 3 ขั้นตอน (กรอกข้อมูล - ชำระเงิน - รับใบจอง)
 • กรณีรับใบจองแล้ว ยกเลิก/เลื่อน/เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกกรณี
 • กรณีจองเรือสปีดโบ๊ตแล้วในวันเดินทางสภาพอากาศไม่เหมาะสม จะเปลี่ยนเป็นเรือรอบอื่นแทน โดยสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง
ตัวอย่างข้อมูลการจอง 
ใส่ข้อมูลผู้จอง 1 ท่าน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
นายท่องเที่ยว ชอบไปทะเล
08-XXXX-XXXX / 08-XXXX-XXXX
(ใส่เบอร์หลัก / และใส่เบอร์สำรอง)
จำนวน 2 ท่าน
(เด็ก กรุณาระบุจำนวนและอายุให้ชัดเจน)
ไป วันที่ 15 กันยายน 2566 รอบเวลา 12.30 น.
กลับ วันที่ 17 กันยายน 2566 รอบเวลา 10.00 น.
ชื่อที่พัก 1 : โซเนวาคีรี
ชื่อที่พัก 2 (กรณีเปลี่ยนที่พัก) : ไฮก์ซีซั่นรีสอร์ท
การเดินทาง : ขับรถมา/มารถทัวร์/เครื่องบิน
สัตว์เลี้ยง : ไม่มี สัตว์เลี้ยง


2. การชำระเงิน
 • ชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น (ชื่อบัญชีบุคคลธรรมดา)
 • ชำระเงินภายใน 2 ชม.หลังได้รับแจ้งราคา
 • ชำระเงิน = ยืนยันจอง / ยังไม่ชำระเงิน = ยังไม่จอง
 • ชำระเงินแล้ว ยกเลิก/เลื่อน/เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกกรณี

3. ใบจองตั๋วเรือ
เมื่อลูกค้าได้รับใบจองแล้ว ให้ตรวจข้อมูลในเอกสารเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งแอดมินแก้ไขก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากไม่มีการแจ้งฯ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้ว

4. การเช็คอิน
 • ลูกค้าจะได้รับพิกัด GPS จุดเช็คอินรับตั๋วเรือทาง Line Official
 • ลูกค้าต้องไปถึงจุดเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 45 นาที เพื่อเช็คอินและจอดรถ
 • กรณีมาไม่ทันเวลาเช็คอิน ต้องซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น (ขากลับใช้ตั๋วใบเดิมได้) และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าทุกกรณี

5. ระเบียบการลงเรือ
 • ห้ามดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิดก่อนและขณะโดยสารเรือ
 • ให้นำใบจองไปเช็คอินรับตั๋วเรือ จากนั้น รอเวลารถชัตเติลบัสไปส่งลงเรือที่สะพานท่าเรือ (บริการฟรีทั้งไปและกลับ)
 • เมื่อลงเรือแล้ว ให้เลือกที่นั่งตามสะดวก (ห้ามวางสัมภาระบนเก้าอี้)
 • เมื่อเรือถึงเกาะกูดแล้วให้เดินขึ้นไปบนถนน รถบริการไปส่งรีสอร์ท (บริการฟรี)
 • วันเดินทางกลับ รถบริการจะไปรับที่รีสอร์ทก่อนเรือออก 1.15 ชั่วโมงโดยประมาณ ให้เตรียมพร้อมขึ้นรถ ณ จุดขึ้นรถ หากมาไม่ทัน ต้องเช่าเหมารถบริการไปท่าเรือเอง

6. การเดินเรือ
 • สภาพอากาศมีผลกับการเดินเรือ ให้ยึดตามคำประกาศกัปตันเรือ
 • หากกัปตันแจ้งว่าเดินทางไม่ได้ ขอยกเลิกรับเงินคืนได้หรือเลื่อนวันเดินทางได้
 • หากกัปตันแจ้งว่าเดินทางได้ แต่ลูกค้าไม่ไป สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • รอบเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีต้องการใบเสร็จให้แจ้งล่วงหน้าก่อนทำรายการจองเรือ
 • ราคาตั๋วเรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. ค่าบริการเด็ก
 • ปริ๊นเซส อายุไม่เกิน 1 ปีฟรี อายุ 1-8 ปี ครึ่งราคา
 • เอ็กซ์เพรส อายุไม่เกิน 5 ปีฟรี 5 ปีขึ้นไปราคาปกติ
 • สปีดโบ๊ต อายุไม่เกิน 5 ปีฟรี 5 ปีขึ้นไปราคาปกติ
 • บุญศิริ อายุไม่เกิน 5 ปีฟรี 5 ปีขึ้นไปราคาปกติ
 • เสือดำโก อายุไม่เกิน 5 ปีฟรี 5 ปีขึ้นไปราคาปกติ

9. สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • น้องตัวใหญ่ต้องมีสายจูง ห้ามปล่อยเดินเล่น
 • น้องตัวเล็กให้ใส่กระเป๋า
 • ดูแลน้องไม่ให้ส่งเสียงดัง
 • หากเกิดความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง ให้ผู้ปกครองรับผิดชอบ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงระหว่างเดินทาง
เรือบุญศิริ
 • ลงเรือได้ มีค่าบริการ เริ่มต้น 200 บ./เที่ยว/ตัว
 • รับเฉพาะน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
 • นั่งได้เฉพาะโซนด้านนอก
 • ลูกค้าต้องเช่าเหมารถไป-กลับรีสอร์ทเอง
 • ดูแลความสะอาดของน้อง
เรือปริ๊นเซส
 • ลงเรือได้ ไม่มีค่าบริการ 
 • รับเฉพาะน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
 • นั่งได้เฉพาะโซนด้านนอก
 • ลูกค้าต้องเช่าเหมารถไป-กลับรีสอร์ทเอง
 • ดูแลความสะอาดของน้อง
เรือเสือดำ
 • ลงเรือได้ ไม่มีค่าบริการ 
 • รับเฉพาะน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.
 • นั่งด้านในได้แต่ต้องมีกระเป๋า
 • ดูแลความสะอาดของน้อง

10. ที่จอดรถ
วันละ 50 บ./คัน เช่น ไปวันศุกร์ - กลับวันอาทิตย์ = 150 บ./คัน

11. เรื่องอื่น ๆ
 • ห้ามสูบบุหรี่ทุกประเภท ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสาร
 • สัมภาระไม่เกิน 20 กก./ท่าน (ซื้อน้ำหนักเพิ่ม ค่าบริการ 20 บาท/กก.)
 • การนำอุปกรณ์กีฬาทางน้ำลงเรือ มีค่าบริการเพิ่ม ติดต่อที่จุดเช็คอิน
 • การนำจักรยานลงเรือ มีค่าบริการ 500 บาทต่อคัน
 • กรณีเดินทางมาโดยเครื่องบิน ให้เผื่อเวลารอบเรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อให้ทันขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากสภาพอากาศมีผลกับการเดินเรือ


(Line Official Kohkoodtravel)